Dla pracodawcy

  • Pracodawco jeśli poszukujesz stażysty, zgłoś się do nas! Pokrywamy koszty 6 – miesięcznego stażu.
  • Przyjmij na staż, przekonaj się, zatrudnij!

Szanowni Państwo,

W ramach Projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości” kierujemy do Pracodawców na 6- miesięczne staże osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostające poza rynkiem pracy tj. bezrobotne/ bierne zawodowo/ rolników/ członków ich rodzin

Oferujemy całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa danej osoby w Projekcie (w tym, szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy na stażu oraz badania lekarskie) ze środków Unii Europejskiej. Przedsiębiorca przyjmujący osobę na staż nie ponosi z tego tytułu kosztów.

Możecie Państwo przyjąć na staż osoby, które są już Uczestnikami Projektu lub skierować do nas przyszłego Stażystę, który się do Was zgłosił, a nie jest jeszcze w Projekcie.

Firmy zainteresowane przyjęciem Stażystów prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno- Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. (17) 852 27 60,  667 634 180
e-mail: altum@altum.pl