Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/7.1

na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty wg zasady konkurencyjności dla postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym Zapytanie ofertowe nr 1/2022/7.1 z dnia 15.06.2022 r. w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”

Szczegółowe informacje w załączniku:


ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe nr 2/2022/7.1

na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty wg zasady konkurencyjności dla postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym Zapytanie ofertowe nr 2/2022/7.1 z dnia 20.12.2022 r. w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”.

Szczegółowe informacje w załączniku: