Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: „Staż” w okresie od 1.09.2022 do 30.06.2023 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”