Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: „Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu oraz jego opracowanie” w okresie od 2.02.2023 do 27.02.2023 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”