Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Kurs „Opiekun osób starszych” w okresie od 11.07.2022 do 31.08.2022 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”