Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Kurs „Pracownik gospodarczy” w okresie od 25.07.2022 do 12.08.2022 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”