Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Kurs „Opiekunka dziecięca” w okresie od 1.08.2022 do 24.08.2022 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”