Harmonogram

Zaktualizowany szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: „Staż” w okresie od 1.09.2022 do 28.02.2023 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”