Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu oraz jego opracowanie” w okresie od 3.10.2022 do 27.10.2022 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”