Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu: przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej, przygotowanie IPD z udziałem uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe