Biuro projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. (17) 852 27 60,  667 634 180
e-mail: altum@altum.pl
Poniedziałek- Piątek w godzinach 8:00-15:00