Formy wsparcia

  • Identyfikacja Potrzeb Uczestnika Projektu oraz jego opracowanie/aktualizacja

IPD obejmuje 4 zasadnicze etapy

Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej UP (na początku udziału
w projekcie) : 50 UP  x 1 godz. = 50 godz.

Etap II – Przygotowanie IPD z udziałem UP (na początku udziału w projekcie):
50 UP x 2 godz. = 100 godz.

Etap III – Realizacja IPD przez UP (w trakcie realizacji)

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD (na zakończenie)

Etap III i IV: 50 UP x średnio 3 godz./ wg potrzeb = 150 godz. (średnio 12,5h/m-c);

  • Poradnictwo zawodowe

50 UP/ 5 grup po 10 osób x 16 godzin/grupa, 2 spotkania po 8 godzin lekcyjnych;

  • Pośrednictwo pracyUP x średnio 6 godz./ 3 spotkania po 2 godz./ wg potrzeb;
  • Szkolenie zawodowe 50 UP x średnio 100 godz. zegarowych /grupa,
    średnio 13 spotkań x 8 godz.- egzamin zewnętrzny 50 UP;
  • 6 m-c Staż zawodowy 50 UP/ 40 godz./ tyg./ 8 godz. dziennie,
    w przypadku ON zaliczonej do znacznego/umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 35 godz./ tyg./ 7 godz. dziennie

UP (zamieszkujący poza miejscowością odbywania się zajęć) będą mieć  zapewniony zwrot kosztów dojazdu, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas korzystania przez UP z IPD, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych i staży (nie dotyczy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną).

UP będą mieć  zapewnione wyżywienie podczas korzystania przez UP z poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych.

UP będą mieć  zapewnione materiały podczas korzystania przez UP z poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych.

UP będą mieć  zapewnione opłacenie badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu.

UP będą mieć  zapewnione ubezpieczenie NNW na stażu.

UP otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe.