Co oferujemy?

indywidualny plan działania

grupowe poradnictwo zawodowe

pośrednictwo pracy

szkolenie zawodowe i egzamin nadający kwalifikacje zawodowe

płatny 6 miesięczny staż zawodowy

pracę po zakończeniu stażu

O Projekcie

Celem głównym Projektu jest

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa

Dla kogo?

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie

Finansowanie

Dofinansowanie Projektu z UE: 998 349, 48 zł Budżet państwa: 117 319,32 zł
Wartość Projektu: 1 174 528,80 zł

Biuro Projektu

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. (17) 852 27 60,  667 634 180,
e-mail: altum@altum.pl
Poniedziałek- Piątek w godzinach 8:00-15:00