Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: „Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu oraz jego opracowanie” w okresie od 27.05.2023 do 16.06.2023 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”