Egzamin Kucharz – Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: „Egzamin Kucharz” w  dniu 18.08.2022 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”  w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie