Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: „Pośrednictwo pracy” w okresie od 1.11.2022 do 31.03.2023 w ramach projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości”